Placynthiella oligotropha (J.R. Laundon) Coppins et P. James

[porost]
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw