(związek) All.Calluno-Genistion Duving. 1944

subatlantyckie, śródlądowe wrzosowiska suche

odpowiada siedlisku „suche wrzosowiska ... (4030)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Calluno-Genistion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calluno-Genistion

 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Calluno-Genistion

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Calluno-Genistion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Calluno-Genistion

  Ass.Calluno-Genistetum (zespół wrzosu i janowca ciernistego)