takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Euphrasia micrantha Rchb.

świetlik wątły
Euphrasia gracilis Fr.
Euphrasia micrantha (świetlik wątły)
16.08.2009, Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by fot. M. Graniszewska, P. Kalinowski XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Euphrasia (świetlik)kl 1546

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.