takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Euphrasia kerneri Wettst.

świetlik Kernera
Euphrasia picta Wimm. ssp. kerneri (Wettst.) Yeo
na stronie — występowanie · znaleziska