(związek) All.Nardion Br.-Bl. 1926 em. Oberd. 1959

górskie murawy bliźniczkowe
Eu-Nardion Br.-Bl. 1926 em. Oberd. 1959

bogate florystycznie płaty odpowiadają priorytetowemu siedlisku „górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (6230)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Nardion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Nardion

 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Nardion

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Nardion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Nardetalia (acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)