(zespół) Ass.Carici (rigidae)-Nardetum (Zlatn. 1928) Jenik 1961

zespół turzycy i bliźniczki psiej trawki

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Carici (rigidae)-Nardetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Carici (rigidae)-Nardetum — regionalnie

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Carici (rigidae)-Nardetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Carici (rigidae)-Nardetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Nardion (górskie murawy bliźniczkowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Nardetalia (acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)