takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Ajuga pyramidalis L.

dąbrówka piramidalna
Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)
11.05.2013, Gdańsk; copyright © by Maria Zacharczuk XL
Ajuga pyramidalis
Ajuga pyramidalis
Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)

występowanie

Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

znalezisko 20130511.1.mzch - Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna); Gdańsk
5f · 20130511.1.mzch
leg. Maria Zacharczuk
/Gdańsk/
znalezisko 20080731.1.and; Norwegia
2f · 20080731.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/
znalezisko 20101031.60.js - Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)
1f · 20101031.60.js
leg. Jacek Soboń
/var. metalica cv. Crispa/

właściwości i zastosowanie

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

wymagania i uprawa

Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)
cv. var. metalica cv. Crispa
W uprawie odmiany o różnorodnym zabarwieniu liści.

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · ‘Metalica Crispa’ · ‘Metallica Crispa’

literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.560 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.78 [16.11]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.610 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.388 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.403 [9]
· Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.131 [86.3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.471 [11]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.128 [150.3]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.565 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 31.01.2009

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Ajuga_pyramidalis.htm"> Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>