takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Ajuga pyramidalis L.

dąbrówka piramidalna
Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)
11.05.2013, Gdańsk; copyright © by Maria Zacharczuk XL
Ajuga pyramidalis
Ajuga pyramidalis
Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130511.1.mzch - Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna); Gdańsk
130511-1
leg. Maria Zacharczuk
/Gdańsk/ #5
znalezisko 20080731.1.and; Norwegia
080731-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/ #2
znalezisko 20101031.60.js - Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)
101031-60
leg. Jacek Soboń
/var. metalica cv. Crispa/ #1

właściwości i zastosowanie

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa
Analiza dostępności roślin (form i odmian #2): ‘Metalica Crispa’ · ‘Metallica Crispa’

wymagania i uprawa

Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)
cv. var. metalica cv. Crispa
W uprawie odmiany o różnorodnym zabarwieniu liści.
Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie