fot. mzch-2017_2-IMG_3407 (884×747) — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.05.2013, Gdańsk
copyright © by Maria Zacharczuk