atlas-roslin.pl

Botrychium lunaria (L.) Sw. [🔉 bo·tri·chi·um *]

podejźrzon księżycowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
13.07.2013, Schneealpe (Austria); copyright © by Jerzy Kruk XL
Botrychium lunaria
29.06.2002, Dolina Kościeliska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Botrychium lunaria
pokrój; 10.06.2003, Biłgoraj, bór świeży; copyright © by Barbara Łotocka
Botrychium lunaria
Botrychium lunaria
pokrój
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Botrychium (podejźrzon)kl 3653
Bylina z jednym, rzadziej 2 (4), niezimującymi liśćmi, (5) 10-20 (30) cm wysokości; naga. Liść podzielony na część płonną i płodną; płonna oddziela się ±powyżej połowy długości liścia.

Płonna część liścia prawie siedząca, w zarysie eliptyczna; mięsista; podzielona na (2) 6-10 par odcinków, nerkowatych do rombowatych, bez środkowej żyłki.

Płodna część liścia 1-2×pierzasta. Zarodni ponad 15. Tworzą się w okresie (czerwiec)lipiec-sierpień.

Gatunek silnie zmienny co do wielkości roślin oraz głębokości podzielenia liścia. Bylina z jednym, rzadziej 2 (4), niezimującymi liśćmi, (5) 10-20 (30) cm wysokości; naga. Liść podzielony na część płonną i płodną; płonna oddziela się ±powyżej połowy długości liścia.

space

Płodna część liścia 1-2×pierzasta. Zarodni ponad 15. Tworzą się w okresie (czerwiec)lipiec-sierpień.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.126 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
Dość częsty.

Suche lub wilgotne, mszyste łąki, pastwiska, jasne lasy, także w piętrze subalpejskim; na glebach różnego typu.Dość częsty.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19990604.5.am - Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy); Sławków
990604-5
leg. Antoni Mielnikow
/Sławków/ #1
znalezisko 20060622.1.bg - Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy); kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych
060622-1
leg. Błażej Gierczyk
/kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych/ #2