(zespół) Ass.Nardo-Juncetum squarrosi (Nordh. 1920) Büker 1942

zespół jastrzębca i situ sztywnego

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Nardo-Juncetum squarrosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Nardo-Juncetum squarrosi

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Nardo-Juncetum squarrosi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Nardetalia (acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)