(zespół) Ass.Calluno-Nardetum strictae Hrync. 1959

zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki
Calluno-Nardetum strictae
03.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calluno-Nardetum strictae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Calluno-Nardetum strictae — lokalnie

Viola canina (fiołek psi)[var. ericetorum]
Polygala vulgaris (krzyżownica zwyczajna)
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Calluno-Nardetum strictae

Calluna vulgaris (wrzos zwyczajny)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calluno-Nardetum strictae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Nardetalia (acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe)

Hypericum montanum (dziurawiec skąpolistny)[f.]
Polygala oxyptera (krzyżownica ostroskrzydełkowa)
Polygala vulgaris (krzyżownica zwyczajna)
Thesium pyrenaicum (leniec łąkowy)
Gentianella campestris (goryczuszka polna)
Arnica montana (arnika górska)
Hieracium lactucella (jastrzębiec gronkowy)
Coeloglossum viride (ozorka zielona)
Nardus stricta (bliźniczka psia trawka)
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)

Viola canina (fiołek psi)[ssp.]
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)[regionalnie]
Cuscuta epithymum (kanianka macierzankowa)
Veronica officinalis (przetacznik leśny)
Antennaria dioica (ukwap dwupienny)
Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek)[ssp.]
Luzula campestris (kosmatka polna)[var.]
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)[var.]
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Calluno-Nardetum_strictae.htm"> Calluno-Nardetum strictae (zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>