(zespół) Ass.Calluno-Nardetum strictae Hrync. 1959

zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki
Calluno-Nardetum strictae

03.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calluno-Nardetum strictae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Calluno-Nardetum strictae — lokalnie

Viola canina (fiołek psi)[var. ericetorum]

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Calluno-Nardetum strictae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calluno-Nardetum strictae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Nardetalia (acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)