Juncus squarrosus (sit sztywny)
XL
Juncus squarrosus
Juncus squarrosus
Juncus squarrosus
Juncus squarrosus
Juncus squarrosus (sit sztywny)
Juncus squarrosus (sit sztywny)
Juncus squarrosus (sit sztywny)
Juncus squarrosus (sit sztywny)
Juncus squarrosus (sit sztywny)
Juncus squarrosus (sit sztywny)
Juncus squarrosus (sit sztywny)
Juncus squarrosus (sit sztywny)
3D
Juncus squarrosus (sit sztywny)
Juncus squarrosus (sit sztywny)
3D
cechy diagnostyczne w kluczu:sit - łodygi pozornie bezlistnekl 1608

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Juncus squarrosus (sit sztywny)
Juncus squarrosus (sit sztywny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Juncus squarrosus (sit sztywny)
Niezbyt częsty. Wrzosowiska, torfowiska.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:sit - łodygi pozornie bezlistnekl 1608

wybrane okazy · selected collections

#4
pkob.090620-17
leg. Piotr Kobierski
/okolice Jankowej Żagańskiej, woj. lubuskie/
#7
jmak.10_5_29
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy Feldberg/
#6 #3 3D 3D
jkr.110720-4
leg. Jerzy Kruk
/Podtatrze/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.822 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.552 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.587 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.64+69 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.124 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.634 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.532 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.106 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.816 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji