takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Juncus squarrosus L.

sit sztywny
na stronie — występowanie · znaleziska