takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Juncus capitatus Weigel

sit główkowaty
na stronie — występowanie