takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Juncus triglumis L.

sit trójłuskowy
na stronie — występowanie · znaleziska
Juncus triglumis (sit trójłuskowy)
10.07.2009, Karczma, Upłaziańska Kopa (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk
Juncus triglumis (sit trójłuskowy)
Juncus triglumis (sit trójłuskowy)
Juncus triglumis (sit trójłuskowy)

występowanie

Juncus triglumis (sit trójłuskowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Tatry i Karpaty Wschodnie Wilgotne miejsca w reglu i kosówce.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090710.4.jkr - Juncus triglumis (sit trójłuskowy); Karczma, Upłaziańska Kopa (Tatry)
jkr.090710-4
leg. Jerzy Kruk
/Karczma, Upłaziańska Kopa (Tatry)/ #5
znalezisko 20100709.9.jkr - Juncus triglumis (sit trójłuskowy); Czerwone Wierchy (Tatry)
jkr.100709-9
leg. Jerzy Kruk
/Czerwone Wierchy (Tatry)/ #2