fot. pkob-sit-sztywny3---08.08.2008 — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Juncus squarrosus

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.08.2008, Karkonosze okolice Polany · copyright © by Piotr Kobierski