takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.343); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
· Czerwona Księga — VU–narażony

Succisella inflexa (Kluk) Beck

czarcikęsik Kluka
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
06.09.2009, na skraju wilgotnej doliny (granica łąki i lasu) leśnej rzeczki Łutownia w Puszczy Białowieskiej; copyright © by Robert Puchalski
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)
Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.343 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090906.1.puchalski - Succisella inflexa (czarcikęsik Kluka); na skraju wilgotnej doliny (granica łąki i lasu) leśnej rzeczki Łutownia w Puszczy Białowieskiej
090906-1
leg. Robert Puchalski
/na skraju wilgotnej doliny (granica łąki i lasu) leśnej rzeczki Łutownia w Puszczy Białowieskiej/ #15