(związek) All.Molinion caeruleae W. Koch 1926

zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych

odpowiada siedlisku „zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Molinion caeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Molinion caeruleae

Dianthus superbus ssp. superbus (goździk pyszny)
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Laserpitium prutenicum (okrzyn łąkowy)
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Galium boreale (przytulia północna)
Succisa pratensis (czarcikęs łąkowy)
Betonica officinalis (bukwica zwyczajna)
Inula salicina (oman wierzbolistny)
Gladiolus imbricatus (mieczyk dachówkowaty)
Iris sibirica (kosaciec syberyjski)
Carex tomentosa (turzyca filcowata)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Molinion caeruleae

Salix repens ssp. rosmarinifolia (wierzba rokita)
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Linum catharticum (len przeczyszczający)
Pimpinella saxifraga (biedrzeniec mniejszy)
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
Gentianella uliginosa (goryczuszka błotna)
Carex flava (turzyca żółta)
Carex panicea (turzyca prosowata)
Briza media (drżączka średnia)
Fissidens adianthoides (skrzydlik paprociowaty [mech])
Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty [mech])

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Molinion caeruleae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

Trollius europaeus (pełnik europejski)
Lychnis flos-cuculi (firletka poszarpana)
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
Lotus uliginosus (komonica błotna)
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Ostericum palustre (starodub łąkowy)
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. angustifolius]
Serratula tinctoria (sierpik barwierski)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Achillea ptarmica (krwawnik kichawiec)
Taraxacum palustre (mniszek błotny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Carex hartmanii (turzyca Hartmana)
Deschampsia caespitosa (śmiałek darniowy)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

Ranunculus acris (jaskier ostry)[ssp. acris]
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Vicia cracca (wyka ptasia)
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. grandiflorus]
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)[ssp. pratense]
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
Avenula pubescens (owsica omszona)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
Poa pratensis (wiechlina łąkowa (agg.))
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Molinion caeruleae

  Ass.Molinietum caeruleae (łąka trzęślicowa)
  
  Ass.Junco-Molinietum (zespół situ i trzęślicy modrej)
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Molinion_caeruleae.htm"> Molinion caeruleae (zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>