atlas-roslin.pl

Fissidens adianthoides Hedw. [🔉 *o·i·des]

skrzydlik paprociowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fissidens adianthoides (skrzydlik paprociowaty)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Fissidens adianthoides (skrzydlik paprociowaty)
XL
Fissidens adianthoides (skrzydlik paprociowaty)
Fissidens adianthoides (skrzydlik paprociowaty)
Fissidens adianthoides (skrzydlik paprociowaty)
XL

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.64.jmak - Fissidens adianthoides (skrzydlik paprociowaty); poł.-zach. Niemcy
64
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #10