wymagania i uprawa

Stanowisko słoneczne. Gleba przeciętna, niskie wymagania wodne, dobrze znosi suszę. W pełni mrozoodporny. Dla dobrego efektu wymaga co kilka lat podziału i przesadzenia bo stare, rozrastające się kępy mają tendecję do „łysienia” w centrum i słabiej kwitną.

space

Analiza dostępności nasion (form i odmian #4):
• bez odmiany · · ‘Little Silver Princess’ (biały) · ‘May Queen’ (biały) · ‘Riesenstern’ (biały)

właściwości i zastosowanie

kolor kwiatów
Rodzima pospolita bylina łąkowa i suchych terenów ruderalnych, także popularna uprawiana bylina ogrodowa. Rośliny z pędami w dole płożącymi się, tworzą niezbyt gęstą darń, wzniesione odcinki pędów słabo rozgałęzione, 30-70 cm wysokości, zakończone koszyczkami kwiatowymi 3-4 cm średnicy; kwiaty języczkowe białe, tarczka żółta. Kwitnie od maja do lipca. Atrakcyjna bylina z uwagi na niewielkie wymagania uprawowe i charakterystyczny, swojski wygląd („margerytki”).

space

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · bylina na kwiat cięty · wysokość 30-70 cm · strefa mrozoodporności 5 · kwitnienie: 5-7

w grupie Leucanthemum vulgare Lam. sensu lato przyjmuje się obecnie podział na gatunki ze względu na ploidalność - diploidalny L. vulgare Lam s. str. (2n = 18), tetraploidalny L. ircutianum DC. (2n = 36), heksaploidalny L. adustum (W.D.J. Koch) Gremli. (2n = 54)

Leucanthemum vulgare · jastrun właściwy »2

Chrysanthemum leucanthemum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Gatunek dipoidalny.

Leucanthemum vulgare ssp. vulgare · jastrun właściwy typowy

złocień właściwy typowy
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
- środkowe liście łodygowe w nasadzie silnie zwężone i prawie pierzastoklapowane-ząbkowane, dolne ząbki dłuższe niż szersze;
- nasada liści uszkowata;
- łodyga zwykle naga, obficie rozgałęziona u nasady, z wyraźnym czerwonobrunatnym prążkowaniem

częsty · murawy, łąki, przydroża

Leucanthemum vulgare ssp. alpicola · jastrun właściwy alpejski

złocień właściwy alpejski
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Leucanthemum ircutianum · jastrun zapoznany »1

złocień zapoznany
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Gatunek tetrapolidalny.

space

Leucanthemum adustum · jastrun górski

złocień górski
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Gatunek heksaploidalny.

space

tereny górskie · suche murawy i zarośla, gleby wapienne

występowanie

znalezisko 20120526.3.12 - Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy (agg.)); ogród, Wrocław
1f · 20120526.3.12
leg. Marek Snowarski
/ogród, Wrocław/
znalezisko 20120519.2.12 - Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy (agg.)); ogród, Wrocław
3f · 20120519.2.12
leg. Marek Snowarski
/ogród, Wrocław/
literatura · references
· Zalewska M., 2004 — Chryzantemy w ogrodzie i ich bliscy krewni p.59 [174]
· Hellwig Z., 1978 — Byliny w parku i ogrodzie. wyd. IV p.85 [155]
· Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.534 [166]
· Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.289 [39]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.262 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.673 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.484 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.529 [11]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.285+285i+376 [80]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.175 [150.4]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.01.2015 · powstała/was created 03.01.2012

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/zlocien_wlasciwy_jastrun.htm"> Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy (agg.)) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>