takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Leucanthemum ircutianum DC.

jastrun zapoznany złocień zapoznany
Chrysanthemum leucanthemum L. p.p. · Leucanthemum praecox (Horvatić) Horvatić · Leucanthemum vulgare Lam. ssp. triviale (Gaud.) Briq. et Cav.
na stronie — znaleziska
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
18.05.2002, okolice Wrocławia, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020518.8.02 - Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany); okolice Wrocławia, Siechnice
020518-8
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/ #5