takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Leucanthemum margaritae (Gáyer) Zelený

jastrun górski złocień górski
Chrysanthemum adustum (Koch) Fritsch · Leucanthemum adustum (Koch) Gremli ssp. margaritae (Gáyer in Jav.) Holub · Leucanthemum montanum DC. p.p. · Leucanthemum vulgare Lam. ssp. montanum (Gaud.) Briq. et Cav.
na stronie — występowanie

występowanie

Tereny górskie. Suche murawy i zarośla, gleby wapienne.