Trifolium pratense ssp. pratense (koniczyna łąkowa typowa)
pokrój
Trifolium pratense ssp. sativum
kwiat
Trifolium pratense
kwiatostan widok od dołu
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
forma białokwiatowa

cechy charakterystyczne

Bylina, często tylko kilkuletnia. Pędy zwykle liczne, wzniesione, podnoszące się lub pokładające się, (10) 15-100 cm wysokości, pojedyncze lub słabo rozgałęzione, białawo owłosione, wyłysiałem lub niemal nagie.

Przylistki środkowych liści łodygowych nagle zwężone w szydlasty kończyk, znacznie krótszy od części przyrośniętej.

Kielichy z 10(-13) nerwami. Rurka kielicha zewnątrz owłosiona; wewnątrz z pierścieniem włosków i bez zgrubienia. Korona karminowoczerwona, rzadziej różowa, żółtawa, biaława lub biała.

Kwitnienie maj-październik.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Łąki, pastwiska, widne zarośla, skraje lasów, zbocza, przydroża.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Gatunek istotny (rola w Cocktail) m.in. dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

nazwa pozycji klucza *alternatywy dla tej pozycji · do pozycji w szablonie klucza: (z) · powrót z szablonu klucza: (p)
łodyga słabo przylegająco owłosiona lub naga
*łodyga silniej owłosiona, włoski w różnym stopniu odstające
· Łodyga słabo przylegająco owłosiona lub naga.
· Przylistki zwykle tylko na nerwach owłosione.
łodygi gęsto owłosione, listki małe
*łodygi rzadko owłosione, listki duże
Trifolium pratense ssp. pratense (koniczyna łąkowa typowa)
Trifolium pratense ssp. pratense (koniczyna łąkowa typowa)
3D
· Łodyga mocna, pełna lub z wąskim kanałem rdzeniowym; pędy pokładające się lub podnoszące się.
· Łodyga w górze ± gęsto białawo owłosiona.
· Główki kwiatowe zwykle pojedyncze, 2-3.5 cm średnicy, często z podsadkami.
· Listki, zwłaszcza górne, małe, (1) 1.5-3 cm długości.
· Rośliny (10) 15-40 cm wysokości, trwałe.
  Pospolita. Łąki, pastwiska, zarośla, skraje lasów.
łodygi rzadko owłosione, listki duże
*łodygi gęsto owłosione, listki małe
Trifolium pratense ssp. sativum
· Łodyga grube, dęte, łamliwe; pędy zwykle wzniesione.
· Łodygi rzadko przylegająco owłosione do prawie nagich.
· Główki kwiatowe zwykle po dwie, 3-4 cm średnicy, bez podsadek.
· Listki 4-5 (7) cm długości.
· Rośliny 40-70 (100) cm wysokości, dwuletnie lub krótkotrwałe byliny.
łodyga silniej owłosiona, włoski w różnym stopniu odstające
*łodyga słabo przylegająco owłosiona lub naga
· Przylistki długie, pochewkowato zrośnięte, nagie, górą zielonkawe.
· Główki duże i gęste, karminowoczerwone.
· Łodyga silna, łamliwa, kanciasta, silnie gałęzista; 40-80 cm długości; owłosienie łodygi w dole odstające, zwykle ± rdzawe lub brązowe.
▶ Trifolium pratense L. ssp. expansum (W. et K.) Simk.
syn. Trifolium pratense L. ssp. americanum (C.O. Harz) Soják
  Rośliny 2-3-letnie. Dawniej (do początku XXw.) uprawiane i dziczejące.
główki pojedyncze małe
*główki duże
Trifolium pratense ssp. maritimum
· Przylistki orzęsione lub owłosione.
· Główki pojedyncze małe, różowobiałe lub jasnożółte.
· Łodyga cienka, podnosząca się lub pokładająca się; 30-60 cm długości.

wybrane okazy · selected collections

#1
kkcz.210518-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/okaz z wariegacją liści/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
🌱
Bylina klimatu wilgotnego, umiarkowanego, stosunkowo chłodnego. Uprawia roślina paszowa, w mieszankach na zielonkę, siano i do wypasu. Stosowana jako przedplon i międzyplon poprawiający żyzność (wiąże azot atmosferyczny) i strukturę gleby. Składnik mieszanek ozdobnych typu łąki kwietnej.
wysokość: 15 – 80 cm

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne
Optymalnie rośnie na glebach nie nazbyt lekkich, suchych i ubogich. Dobrze rozwija się w klimacie wilgotnym, nie nazbyt ciepłym, chłodnym.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Trifolium pratense L. [🔉 tri·fo·li·um *](pl) koniczyna łąkowa · koniczyna czerwona
trifolium, -ii; trifoliatus, -a, -um; trifolius, -a, -um (lat., subst., n) — rzeczownik złożony - "trójlist" - z przedrostka tri- (trzy) i -folium,-ii (liść), nazwa naukowa dla rodzaju koniczyna (Trifolium), stosowana już w starożytnej łacinie dla koniczyn i jej podobnych roślin; w epitecie gatunkowym trifolii w dopełniaczu - "koniczyny" (np. pasożytująca na niej kanianka koniczynowa (Cuscuta trifolii)); często jako przymiotnik w epitetach gatunkowych trifoliatus,-a,-um lub trifolius,-a,-um (trójlistny, trójlistkowy)
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji