atlas-roslin.pl

Cuscuta trifolii BAB. et GIBSON [🔉 kus·ku·ta tri·fo·li·i]

kanianka koniczynowa
Cuscuta epithymum (L.) L. ssp. trifolii (Bab.) Berger [🔉 * sub·spe·ci·ēs tri·fo·li·i]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cuscuta trifolii (kanianka koniczynowa)
XL
Cuscuta trifolii (kanianka koniczynowa)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Cuscuta trifolii (kanianka koniczynowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cuscuta trifolii (kanianka koniczynowa)
W uprawach koniczyny.
Roślina jednoroczna. Pasożyt w uprawach roślin strączkowych, zwłaszcza koniczyny. Być może wytworzony przez człowieka antropofit, powiązany z roślinami uprawnym. Traktowany także jako podgatunek kanianki macierzankowej (Cuscuta epithymum).
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Europa południowa
• Czas przybycia na teren Polski: 1866r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Cuscuta trifolii BAB. et GIBSON [🔉 kus·ku·ta tri·fo·li·i]Cuscuta epithymum (L.) L. ssp. trifolii (Bab.) Berger [🔉 * sub·spe·ci·ēs tri·fo·li·i](pl) kanianka koniczynowa
trifolium, -ii; trifoliatus, -a, -um; trifolius, -a, -um (lat., subst., n) — rzeczownik złożony - "trójlist" - z przedrostka tri- (trzy) i -folium,-ii (liść), nazwa naukowa dla rodzaju koniczyna (Trifolium), stosowana już w starożytnej łacinie dla koniczyn i jej podobnych roślin; w epitecie gatunkowym trifolii w dopełniaczu - "koniczyny" (np. pasożytująca na niej kanianka koniczynowa (Cuscuta trifolii)); często jako przymiotnik w epitetach gatunkowych trifoliatus,-a,-um lub trifolius,-a,-um (trójlistny, trójlistkowy)
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji