(zespół) Ass.Violo-Cnidietum dubii Walther in R.Tx. 1954 (n.inv.)

Arabis planisiliqua, Carex praecox, Lathyrus palustris, Poa angustifolia, Viola stagnina Ass: Violo-Cnidietum dubii*Walther in R.Tx. 1954 (n.inv.)

Violo-Cnidietum dubii
copyright © by Piotr Sikorski
Violo-Cnidietum dubii
Violo-Cnidietum dubii
XL
Violo-Cnidietum dubii
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Violo-Cnidietum dubii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Violo-Cnidietum dubii — regionalnie

Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
Allium angulosum (czosnek kątowaty)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Violo-Cnidietum dubii

Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
Carex praecox (turzyca wczesna)
Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Violo-Cnidietum dubii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cnidion dubii

Viola elatior (fiołek wyniosły)
Viola pumila (fiołek drobny)
Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Allium angulosum (czosnek kątowaty)
Juncus atratus (sit czarny)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

Trollius europaeus (pełnik europejski)
Lychnis flos-cuculi (firletka poszarpana)
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
Lotus uliginosus (komonica błotna)
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Ostericum palustre (starodub łąkowy)
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. angustifolius]
Serratula tinctoria (sierpik barwierski)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Achillea ptarmica (krwawnik kichawiec)
Taraxacum palustre (mniszek błotny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Carex hartmanii (turzyca Hartmana)
Deschampsia caespitosa (śmiałek darniowy)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

Ranunculus acris (jaskier ostry)[ssp. acris]
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Vicia cracca (wyka ptasia)
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. grandiflorus]
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)[ssp. pratense]
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
Avenula pubescens (owsica omszona)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
Poa pratensis (wiechlina łąkowa (agg.))
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Violo-Cnidietum_dubii.htm"> Violo-Cnidietum dubii - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>