takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa angustifolia L.

wiechlina wąskolistna
Poa pratensis L. ssp. angustifolia ;(L.) Gaudin · Poa pratensis L. ssp. setacea ;Doell
na stronie — występowanie