takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rhinanthus minor L.

szelężnik mniejszy
Alectorolophus minor (L.) Wimm. et Grab.
na stronie — występowanie · znaleziska