takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Rhinanthus borbasii (DÖRFL.) Soó

szelężnik Borbása
na stronie — występowanie · znaleziska