(związek) All.Alopecurion pratensis Pass. 1964

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Alopecurion pratensis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alopecurion pratensis

 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Alopecurion pratensis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Alopecurion pratensis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Alopecurion pratensis

  Ass.Alopecuretum pratensis