(rząd) O.Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928

zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych

niżowe i górskie antropogeniczne zbiorowiska użytków zielonych na żyznych i świeżych glebach mineralnych

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Arrhenatheretalia elatioris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Arrhenatheretalia elatioris

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Arrhenatheretalia elatioris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea