(rząd) O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.Tx. 1970

niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych

półnaturalne, niskie murawy w miejscach okresowo zalewanych lub podtapianych, w dolinach większych rzek lub jezior

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea