takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Inula britannica L.

oman łąkowy oman brytyjski
na stronie — występowanie