znalezisko 20150905.1.pkob - Inula britannica (oman łąkowy) · ok. Krosna Odrzańskiego · (leg. det. Piotr Kobierski)
pkob-Inula_britanica_1_05.09.2015
Inula britannica (oman łąkowy)
· XL
pkob-Inula_britanica_2_05.09.2015
Inula britannica (oman łąkowy)
pkob-Inula_britanica_3_05.09.2015
Inula britannica (oman łąkowy)