antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

płesznik czerwonkowy