(rząd) O.Plantaginetalia majoris R.Tx. (1943) 1950

zbiorowiska muraw dywanowych

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Plantaginetalia majoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Plantaginetalia majoris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Plantaginetalia majoris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea