antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Juncus tenuis Willd.

sit chudy
Juncus macer Gray
na stronie — występowanie · znaleziska
Juncus tenuis
kwiatostany; 31.07.2005, okolice Oświęcimia; copyright © by Antoni Mielnikow
Juncus tenuis
kwiatostan
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus tenuis (sit chudy)

występowanie

Juncus tenuis (sit chudy)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Przydroża.

Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1862r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090627.2.pkob - Juncus tenuis (sit chudy); okolice Górzyna, woj.lubuskie
pkob.090627-2
leg. Piotr Kobierski
/okolice Górzyna, woj.lubuskie/ #3
znalezisko 00010000.09_1b8.jmak - Juncus tenuis (sit chudy); Donautal, Niemcy
jmak.09_1b8
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/ #5