takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Agrostis stolonifera L.

mietlica rozłogowa
Agrostis alba L. sensu auct. polon. p.p. (2)
na stronie — występowanie · znaleziska
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)

02.07.2014, Kraków-Zakrzówek; copyright © by Jerzy Kruk XL

Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)

występowanie

Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

znalezisko 20110717.41.js - Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)

2f · 20110717.41.js
leg. Jacek Soboń

znalezisko 20140702.2.jkr - Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa); Kraków-Zakrzówek

11f · 20140702.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kraków-Zakrzówek/