takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Agrostis vinealis Schreb.

mietlica piaskowa