takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla plicata Buser

przywrotnik płaskolistny
na stronie — występowanie