takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich

szelężnik włochaty
Alectorolophus hirsutus (Lam.) All.
Rhinanthus alectorolophus

pokrój; 07.06.2003, Wydminy; copyright © by Jerzy Izdebski

Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus alectorolophus

występowanie

Rhinanthus alectorolophus ssp. buccalis

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia