takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich ssp. alectorolophus

szalężnik wlochaty typowy