antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich ssp. buccalis ;(Wallr.) Schinz et Thell.

Rhinanthus buccalis Wallr.
na stronie — występowanie