(zespół) Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani W. Mat. 1981

sucha łąka pienińska

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani

Anthyllis vulneraria (przelot pospolity)
Trifolium montanum (koniczyna pagórkowa)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani

Ranunculus polyanthemos (jaskier wielokwiatowy)
Medicago falcata (lucerna sierpowata)
Polygala comosa (krzyżownica czubata)
Salvia verticillata (szałwia okręgowa)
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arrhenatherion elatioris (łąki grądowe dwu i wielokośne)

Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
Pastinaca sativa (pasternak zwyczajny)
Galium mollugo (przytulia pospolita)
Knautia arvensis (świerzbnica polna)
Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)
Crepis biennis (pępawa dwuletnia)
Tragopogon pratensis ssp. pratensis (kozibród łąkowy typowy)
Tragopogon pratensis ssp. orientalis (kozibród wschodni)
Arrhenatherum elatius (rajgras wyniosły)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Arrhenatheretalia elatioris (zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych)

Ranunculus strigulosus (jaskier rdzawy)
Saxifraga granulata (skalnica ziarenkowata)
Lotus corniculatus (komonica zwyczajna)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Daucus carota (marchew zwyczajna)
Carum carvi (kminek zwyczajny)
Pimpinella major (biedrzeniec wielki)
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium (barszcz zwyczajny typowy)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum (barszcz syberyjski)
Rhinanthus alectorolophus (szelężnik włochaty)
Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity (szeroko ujęty))
Leucanthemum vulgare (jastrun właściwy)
Taraxacum officinale (mniszek pospolity)[coll.]
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka)
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

Ranunculus acris (jaskier ostry)[ssp. acris]
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Vicia cracca (wyka ptasia)
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. grandiflorus]
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)[ssp. pratense]
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
Avenula pubescens (owsica omszona)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
Poa pratensis (wiechlina łąkowa (agg.))
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Anthyllidi-Trifolietum_montani.htm"> Anthyllidi-Trifolietum montani (sucha łąka pienińska) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>