(rząd) O.Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984

świetliste dąbrowy

kserotermiczne lasy dębowe obszarów przyśródziemnomorskich oraz subkontynentalne dąbowy typu stepowo-leśnego; odpowiada priorytetowemu siedlisku „ciepłolubne dąbowy (91I0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae