(rząd) O.Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984

świetliste dąbrowy

kserotermiczne lasy dębowe obszarów przyśródziemnomorskich oraz subkontynentalne dąbowy typu stepowo-leśnego; odpowiada priorytetowemu siedlisku „ciepłolubne dąbowy (91I0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Quercetalia pubescenti-petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)