(związek) All.Potentillo albae-Quercion petraeae Zol. et Jakucs n.nov. Jakucs 1967

Quercion petaeo-pubescentis Jakucs 1961 em. Medw.-Korn. 1972

wschodniośrodkowoeuropejskie kserotermiczne lasy dębowe

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

Ranunculus polyanthemos (jaskier wielokwiatowy)
Potentilla alba (pięciornik biały)
Vicia cassubica (wyka kaszubska)
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

Genista tinctoria (janowiec barwierski)
Coronilla varia (cieciorka pstra)
Trifolium alpestre (koniczyna dwukłosowa)
Trifolium medium (koniczyna pogięta)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Galium boreale (przytulia północna)
Serratula tinctoria (sierpik barwierski)
Inula hirta (oman szorstki)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
i przechodzące z Cl.Trifolio-Geranietea sanguinei  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Potentillo albae-Quercion petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae (świetliste dąbrowy)

Quercus pubescens (dąb omszony)
Ulmus minor (wiąz pospolity)[var. suberosa]
Hypericum montanum (dziurawiec skąpolistny)
Primula veris (pierwiosnek lekarski)[ssp. canescens]
Sorbus aria (jarząb mączny)
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Lathyrus niger (groszek czerniejący)
Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Melittis melissophyllum (miodownik melisowaty)
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Tanacetum corymbosum (wrotycz baldachogroniasty)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

Anemone nemorosa (zawilec gajowy)
Hepatica nobilis (przylaszczka pospolita)
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
Corylus avellana (leszczyna pospolita)
Ribes alpinum (porzeczka alpejska)
Acer platanoides (klon pospolity)
Acer campestre (klon polny)
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
Lonicera xylosteum (wiciokrzew pospolity)
Lathraea squamaria (łuskiewnik różowy)
Salvia glutinosa (szałwia lepka)
Campanula trachelium (dzwonek pokrzywolistny)
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Carex digitata (turzyca palczasta)
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
Melica nutans (perłówka zwisła)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

  Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae (świetlista dąbrowa subkontynentalna)
  
    SubAss.Potentillo albae-Quercetum typicum
    
    SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae
    
      Ass.Peucedano cervariae-Coryletum
      
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Potentillo_albae-Quercion_petraeae.htm"> Potentillo albae-Quercion petraeae - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>