(podzespół) SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae

charakterystyczna kombinacja gatunków podzespołu (ChSC SubAss.) SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające podzespołu (D SubAss.) SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae

Crataegus rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy)
Rosa gallica (róża francuska)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Tanacetum corymbosum (wrotycz baldachogroniasty)
Molinia arundinacea (trzęślica trzcinowata)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzespołu SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae (świetlista dąbrowa subkontynentalna) — ChAll.

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

Ranunculus polyanthemos (jaskier wielokwiatowy)
Potentilla alba (pięciornik biały)
Vicia cassubica (wyka kaszubska)
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae (świetliste dąbrowy)

Quercus pubescens (dąb omszony)
Ulmus minor (wiąz pospolity)[var. suberosa]
Hypericum montanum (dziurawiec skąpolistny)
Primula veris (pierwiosnek lekarski)[ssp. canescens]
Sorbus aria (jarząb mączny)
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Lathyrus niger (groszek czerniejący)
Lithospermum purpurocaeruleum (nawrot czerwonobłękitny)
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Melittis melissophyllum (miodownik melisowaty)
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Tanacetum corymbosum (wrotycz baldachogroniasty)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

Anemone nemorosa (zawilec gajowy)
Hepatica nobilis (przylaszczka pospolita)
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
Corylus avellana (leszczyna pospolita)
Ribes alpinum (porzeczka alpejska)
Acer platanoides (klon pospolity)
Acer campestre (klon polny)
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
Lonicera xylosteum (wiciokrzew pospolity)
Lathraea squamaria (łuskiewnik różowy)
Salvia glutinosa (szałwia lepka)
Campanula trachelium (dzwonek pokrzywolistny)
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Carex digitata (turzyca palczasta)
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
Melica nutans (perłówka zwisła)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae

  Ass.Peucedano cervariae-Coryletum