(podzespół) SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae

charakterystyczna kombinacja gatunków podzespołu (ChSC SubAss.) SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające podzespołu (D SubAss.) SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzespołu SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae (świetlista dąbrowa subkontynentalna) — ChAll.

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae (świetliste dąbrowy)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae

  Ass.Peucedano cervariae-Coryletum