takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.294); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Rosa gallica L.

róża francuska
Rosa gallica (róża francuska)
krzewy niskie, pędy drobne i cienkie; 20.06.2004, droga z Nowieczka do Ostrowieczna (podobno najliczniejsze stanowisko R. gallica w Polsce), Wielkopolska; copyright © by Błażej Gierczyk
Rosa gallica (róża francuska)
zewnętrzne działki kielicha z pierzastymi łatkami; po przekwitnięciu w tył odgięte, z licznymi gruczołami, podobnie jak ogonki kwiatowe
Rosa gallica (róża francuska)
liście 5-7 listkowe, listki jajowato-owalne, złożenie, gruczołowato piłkowane
Rosa gallica (róża francuska)
kolce dwojakiego rodzaju: hakowate i szczeciniaste
Rosa gallica (róża francuska)
szypułka kwiatu i hypancjum ogruczolone
Rosa gallica (róża francuska)
owoce jajowate, z licznymi gruczołkami, działki z licznymi łatkami, w dół odgięte, ogruczolone
Rosa gallica (róża francuska)
Rosa gallica (róża francuska)
Rosa gallica (róża francuska)
Rosa gallica (róża francuska)
Rosa gallica (róża francuska)

cechy diagnostyczne w kluczu

uwagi

[Błażej Gierczyk]: Na zdjęciach:
- kwiat ciemnoróżowy, duży, pojedynczy,
- zewnętrzne działki kielicha z pierzastymi łatkami, po przekwitnięciu w tył odgięte, z licznymi gruczołami, podobnie jak ogonki kwiatowe,
- liście 5-7 listkowe, listki jajowato-owalne, złożenie, gruczołowato piłkowane,
- kolce dwojakiego rodzaju: hakowate i szczeciniaste,
- owoc (zeszłoroczny) z licznymi gruczołami, kulisty,
- hypancjum ogruczolone,
- krzewy niskie, pędy drobne i cienkie,
- owoce jajowate, z licznymi gruczołkami, działki z licznymi łatkami, w dół odgięte, ogruczolone.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.294 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rosa gallica (róża francuska)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na południu Polski. Miedze, suche zarośla.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040620.3.bg - Rosa gallica (róża francuska); droga z Nowieczka do Ostrowieczna (podobno najliczniejsze stanowisko R. gallica w Polsce), Wielkopolska
040620-3
leg. Błażej Gierczyk
/droga z Nowieczka do Ostrowieczna (podobno najliczniejsze stanowisko R. gallica w Polsce), Wielkopolska/ #12
znalezisko 20041006.2.bg - Rosa gallica (róża francuska); Ostrowieczno k/Dolska
041006-2
leg. Błażej Gierczyk
/Ostrowieczno k/Dolska/ #3
znalezisko 20050626.3.bg - Rosa gallica (róża francuska); Kamienny Grzbiet
050626-3
leg. Błażej Gierczyk
/Kamienny Grzbiet/ #6
znalezisko 20070607.3.bg - Rosa gallica (róża francuska); okolice Ostrowieczna
070607-3
leg. Błażej Gierczyk
/okolice Ostrowieczna/ #12
znalezisko 20080619.2.bg - Rosa gallica (róża francuska); między Łysakowem a Diamentem, Dolina Nidy
080619-2
leg. Błażej Gierczyk
/między Łysakowem a Diamentem, Dolina Nidy/ #12