antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Rosa gorenkensis Besser

róża rosyjska
Rosa glabrifolia auct. non C.A. Mey
na stronie — występowanie