takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rosa jundzillii Besser

róża Jundziłła
na stronie — występowanie