fot. pk-Rosa_jundzillii_2c_Knychowek_9.09 (793×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.2009, Knychówek
copyright © by Paweł Kalinowski