takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Tragopogon orientalis L.

kozibród wschodni
Tragopogon pratensis L. ssp. orientalis (L.) Čelak.
na stronie — uwagi · występowanie · znaleziska